ภายหลังจากการที่ผ่านหน้าฝนมาแล้วก็รับมือเข้ากับฤดูหนาวกันต่อ ซึ่งอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ทั้งร้อน ทั้งฝนตกและหนาวเย็น ซึ่งมีผลต่อ ผู้สูงอายุ และคนอื่นอีกมายที่จำเป็นต้องดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม และคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วต้องดูแลเป็นอย่างดี

         นายอำนวยภู ทองกลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สต.บัวบาน จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า ให้เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ไปด้วยกันจะได้ดูแลทันว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละคน รวมทั้งมีการคัดกรองโรคในเบื้องต้นแล้ว จึงได้จัดตารางตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่ ผู้สูงอายุ ได้ให้ประชาชนเข้าไปตรวจสุขภาพ โดยปกติเปิดบริการที่ โรงพยาบาล สต. คราวนี้ ได้ประกาศให้เข้าตรวจสุขภาพที่สุขศาลาในวัดประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพในเชิงรุก เพื่อให้มีการสะดวกสบายกับ ผู้สูงอายุ และคนใกล้เคียงกันด้วยเดินทางสะดวกไม่ลำบาก

          ด้านนางมุกดา พละชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ส่วนใหญ่จะพบมีอาการของโรคเบาหวาน และโรคความดัน และที่ในกลุ่มวัยทำงานจะพบสารตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับพอดียังเกินไปกว่านี้ หากมีการปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนในการกิน หรือห้ามกินอะไรที่มีการเสี่ยงต่อตัวเอง จะสามารถลดอาการเหล่านี้หายไปได้ และได้ให้คำปรึกษาในการรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี และให้ออกกำลังสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน

 

“ผู้สูงอายุ” เตรียมสุขภาพให้พร้อมเผชิญกับความหนาวในถดูหนาว