ผู้ป่วย"โรคมะเร็ง"มียารักษาและภุมิคุ้มกันที่ดี

        ในการรักษา โรคมะเร็ง มีวิธีการรักษาหลายอย่าง เช่น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายแสง แต่ส่วนใหญ่แล้ว ไม่มีวิธีไหนที่รักษาให้หาย และมีผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้น และระยะยาวสูงมาก ดังนั้นการวิจัยเพื่อให้ได้วิธีการรักษาแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดเป็นวิธีการรักษาแต่เป็นวิธีน้อยลง

         การวิจัยพัฒนา ยารักษาโรคมะเร็ง ในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นการรักษาด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด immunotherapy และเป็นวิธีการสมัยใหม่ที่มีคุณภาพาพสูง และความมีจำเพาะต่อโมเลกุลเป้าหมายในเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นผ่านกระบวนการพิเศษทำให้มีความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งที่เป็นเป้าหมายได้อย่างจำเพาะโดยไม่ส่งผลต่อเซลล์ปกติในร่างกาย ทำให้มีแผลอย่างประสิทธิภาพและมีผลข้างเคียงน้อยมาก

         และมีความจำเป็นในการพัฒนาการรักษานี้ให้เกิดขึ้นในไทย เพื่อลดการนำเข้ายาและ เทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด จากต่างประเทศซึ่งยามีราคาแพงมาก ยา 1 เข็ม มีราคาสูงถึง 200,000 บาท จึงทำให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาในประชาชนไทยโดยได้รวบรวมนักวิจัยและแพทย์ที่เกี่ยวข้องในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งร่วมมือกับผู้มีประสิทธิภาพ

        และยังมีการจัดโครงการภุมิคุ้มกันขึ้น CU Cancer Immunotherapy Fund และจากการคิดค้นวิจัยยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปทั้งการจัดหาทุนอะไรหลายๆอย่าง