การบริโภค “อาหารทอด” เพิ่มความเสี่ยงในการ “เสียชีวิตเร็ว”

         การบริโภคอาหารทอด เพิ่มการเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจ และก็เส้นเลือด มากกว่าอาหารที่ปรุงด้วยวิธีอื่น ผู้มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

         รายงานวิจัยจาก British Medical Journal หรือ BMJ ระบุว่า อาหารทอด เช่น หมูทอด ไก่ทอด ปลาทอด กุ้ง หอย ปลาหมึกต่าง ๆ หากรับประทานมากเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน หรืออายุราว 50-65 ปี หากสามารถลดอาหารปอดได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้เช่นเดียวกัน

         อาหารทอดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายตามริมถนนหนทาง ร้านอาหารหลาย ๆ ร้าน รวมไปถึงร้านฟาสต์ฟู้ดจากต่างประเทศที่เปิดสาขามากมาย และได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเรา และส่วนใหญ่ราคาอยู่ในระยะซื้อง่ายขายคล่อง รสชาติถูกปากคนทุกเพศทุกวัย จึงทำให้อาหารทอดเป็นประเภทอาหารต้น ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี

         แต่อาหารทอดที่หาซื้อรับประทานกันได้ง่าย และหลากหลายนี้ หากรับประทานมากเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือด รวมไปถึงโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ด้วย

         จากการเก็บข้อมูลจากผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาจำนวน 106,966 คน ช่วงอายุ 50-79 ปี ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว 31,588 คน เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด 9,320 คน โรคมะเร็ง 8,358 คน และจากเหตุอื่น ๆ อีก 13,880 คน

         หลังจากเก็บข้อมูลวิถีชีวิต คุณภาพอาหารที่รับประทาน ระดับการศึกษา รายได้ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารทอดเป็นประจำมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดที่มากขึ้น คนที่รับประทานอาหารทอด 1 หรือมากกว่า 1 ส่วนต่อวัน มีความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดมากกว่าคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารทอดถึง 8%

         ไก่ทอด 1 หรือมากกว่า 1 ชิ้นต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ ถึง 13% และจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 12% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารทอดเลย

แต่จากรายงานวิจัยนี้ไม่พบว่า อาหารทอดมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคมะเร็ง

อย่างไรก็ตาม จากรายงานนี้ยังเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิงในประเทศอเมริกาเท่านั้น อาจยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในคนประเทศอื่น ๆ

         อย่างไรก็ตาม การลดอาหารทอดยังคงเป็นคำแนะนำจากแพทย์ และนักโภชนาการทั่วโลก เพราะอาหารทอดจากน้ำมันมักให้พลังงานสูง หากไม่คำนวณปริมาณในการรับประทานอย่างเหมาะสม ก็อาจทำให้เป็นโรคอ้วนได้ หากชอบรับประทานอาหารทอดมาก ๆ เพราะรสชาติ และรสสัมผัสไม่เหมือนการปรุงอาหารด้วยวิธีอื่น ควรเลี่ยงมารับประทานอาหารอบกรอบไร้น้ำมันแทน ไม่ควรรับประทานมากเกินไป รับประทานอาหารให้หลากหลาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเผาผลาญพลังงานที่ได้จากอาหารทอดเหล่านี้ด้วย